TMA682

Tillämpad matematik, 7,5 hp

period 1

  • Läsåret 02/03 och tidigare, se TMV040.
  • Läsåret 03/04. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 04/05. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 05/06. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 06/07. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 07/08. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 08/09. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 09/10. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 10/11. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 11/12. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 12/13. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 13/14. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 14/15. Examinator: Mohammad Asadzadeh

Sidansvarig Publicerad: fr 08 maj 2015.