TMA760

Linjär algebra och geometri Kf, 4,5 hp

period 1

    • Läsåret 97/98. Examinator: Mats Larsson
    • Läsåret 98/99. Examinator: Sverker Mattsson
    • Läsåret 99/00. Examinator: ?

Publicerad: lö 16 mar 2013.