TMA225

Tillämpad matematik Kf, 6 hp

period 4

  • Läsåret 02/03. Examinator: Mats G Larson
  • Läsåret 03/04. Examinator: Mats G Larson
  • Läsåret 04/05. Examinator: Nils Svanstedt
  • Läsåret 05/06. Examinator: Nils Svanstedt
  • Läsåret 06/07. Examinator: Nils Svanstedt
  • Läsåret 07/08. Examinator: Nils Svanstedt
  • Läsåret 08/09. Examinator: Nils Svanstedt
  • Läsåret 09/10. Examinator: Nils Svanstedt
  • Läsåret 10/11. Examinator: Nils Svanstedt
  • Läsåret 11/12. Examinator: Mohammad Asadzadeh
  • Läsåret 12/13. Examinator: Grigori Rozenblioum

Publicerad: on 11 apr 2018.