TMA196C

Analys och linjär algebra, del C, 6 hp

period 3

    • Läsåret 00/01 och tidigare, TMA195C.
    • Läsåret 01/02. Examinator: Nils Svanstedt

Publicerad: lö 16 mar 2013.