TDA040

Numerisk analys Kf, 6 hp

period 2

    • Läsåret 97/98. Examinator: Jacques Huitfeldt
    • Läsåret 98/99. Examinator: Ingvar Mellander
    • Läsåret 99/00. Examinator: Göran Starius

Publicerad: lö 16 mar 2013.