MVE030

Fourieranalys, 6 hp

period 3

 • Kursen samläses med MVE290.
  • Läsåret 04/05 och tidigare, se TMA132.
  • Läsåret 05/06. Examinator: Grigori Rozenblioum
  • Läsåret 06/07. Examinator: Grigori Rozenblioum
  • Läsåret 07/08. Examinator: Grigori Rozenblioum
  • Läsåret 08/09. Examinator: Grigori Rozenblioum
  • Läsåret 09/10. Examinator: Peter Sjögren
  • Läsåret 10/11. Examinator: Peter Sjögren
  • Läsåret 11/12. Examinator: Peter Sjögren
  • Läsåret 12/13. Examinator: Peter Sjögren
  • Läsåret 13/14. Examinator: Peter Sjögren
  • Läsåret 14/15. Examinator: Maria Roginskaya

Publicerad: fr 08 maj 2015.