MVE050

Matematisk statistik och diskret matematik IT2,
7,5 hp

period 2

  • Läsåret 07/08. Examinator:  Serik Sagitov
   Kursansvarig: Andreas Nordvall Lagerås
  • Läsåret 08/09. Examinator: Serik Sagitov
   Kursansvarig: Oscar Hammar
  • Läsåret 09/10. Examinator: Serik Sagitov
   Kursansvarig: Oscar Hammar
  • Läsåret 10/11. Examinator: Serik Sagitov
   Kursansvarig: Stefan Erikshed
  • Läsåret 11/12. Examinator: Serik Sagitov
   Kursansvarig: Frank Eriksson
  • Läsåret 12/13. Examinator: Petter Mostad
   Kursansvarig: Anton Muratov

Sidansvarig Publicerad: ti 23 sep 2014.