TMS146

Grundkurs i matematisk statistik och
bioinformatik, 7,5hp

period 1

  • Läsåret 14/15 och tidigare, se TMS145.
  • Läsåret 15/16. Examinator: Erik Kristiansson
  • Läsåret 16/17. Examinator: Erik Kristiansson
  • Läsåret 17/18. Examinator: Erik Kristiansson
   Kursansvarig: Fanny Berglund
  • Läsåret 18/19. Examinator: Erik Kristiansson
   Kursansvarig: Fanny Berglund
  • Läsåret 19/20. Examinator: Erik Kristiansson
  • Läsåret 20/21. Examinator: Erik Kristansson

Publicerad: on 27 maj 2020.