MVEX01

Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, 
15 hp

    • Kursinformation våren 2022. Examinator: Ulla Dinger/Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2021. Examinator: Ulla Dinger/Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2020. Examinator: Ulla Dinger/Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2019: Examinator: Ulla Dinger/Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2018. Examinator: Marina Axelson-Fisk/Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2017. Examinator: Marina Axelson-Fisk/Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2016. Examinator: Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2015. Examinator: Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2014. Examinator: Maria Roginskaya
    • Kursinformation våren 2013. Examinator: Hjalmar Rosengren
    • Kursinformation våren 2012. Examinator: Carl-Henrik Fant
    • Kursinformation våren 2011. Examinator: Carl-Henrik Fant
    • Kursinformation våren 2010. Examinator: Carl-Henrik Fant
    • Kursinformation våren 2009. Examinator: Carl-Henrik Fant
    • Kursinformation våren 2008. Examinator: Carl-Henrik Fant

Sidansvarig Publicerad: to 03 feb 2022.