Studenter i sal Pascal

Utbildning vid Matematiska vetenskaper

Matematiska vetenskaper bedriver utbildning vid både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Inom vår grundutbildning på Chalmers ges kurser inom civilingenjörsprogrammen och inom utbildningar på Chalmers Lindholmen, samt det internationella masterprogrammet Engineering Mathematics and Computational Science.

Inom vår grundutbildning på Göteborgs universitet ger institutionen kandidatprogrammet Matematikprogrammet och kurser inom andra utbildningsprogram och som fristående kurser, samt det internationella Masterprogrammet i matematiska vetenskaper​.

Forskarutbildning bedrivs på Chalmers i fyra forskarskolor: matematik, matematisk statistik, tillämpad matematik och matematisk statistik, och Advanced Engineering Mathematics; och på Göteborgs universitet inom ämnesområdena matematik och matematisk statistik. Institutionen medverkar även i Chalmers forskarskola i Biovetenskap.

Studera matematik på Göteborgs universitet eller på Chalmers tekniska högskola? Likheter och skillnader Matematikfolder.pdf

På Chalmers bibliotek bedrivs mattesupport för alla matematikstuderande i Göteborg, bemannad av studenter från Matematiska vetenskaper. Se en film om mattesupporten.​

Undervisningslokaler på Campus Johanneberg (skriv in namnet på lokalen i sökfönstret)

Sidansvarig Publicerad: to 27 jan 2022.