Studieexpeditionen Matematiska vetenskaper

Studieexpeditionen – Johanneberg

Öppettider: onsdagar kl 11.00–13.00
 
Besöksadress: Chalmers Tvärgata 3, entréplan
Telefon: 031-772 3500, kl 11–13 vardagar
E-postadress: 
 
Är du GU-student och ska förlänga din passerkortsbehörighet, e-posta oss ditt namn, personnummer och kortnummer. Om du är ny GU-student behöver du besöka oss på plats för att få passerkort.
 
Vill du ha kopia av din tentamen, e-posta oss så skickar vi kopian till dig. Vill du ta del av din tentamen på plats, besök oss under öppettiden. För smidigast hantering behöver du ha förberett följande:
- vilken tentamensperiod tentan gick
- kurskod
- legitimation
 
I dina kontakter med oss via e-post behöver du ange:
- namn
- personnummer
- kurskod
- datum eller tentamensperiod
 
Du kan hämta ut din tentamen efter att resultatet är inrapporterat i Ladok och tentamen är lämnad till studieexpeditionen.
 
Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande kan du fylla i granskningsblanketten nedan och e-posta till studieexpeditionen på Johanneberg.
 

Studieexped​itionen – Lindholmen

Studieexpeditionen på Lindholmen är gemensam för institutionerna Matematiska vetenskaper och Data- och informationsteknik.
Numera får du din tenta digitalt om du har tenterat på Lindholmen. Tentor före april 2019 finns i pappersoriginal på vår gemensamma studieexpedition på Lindholmen.

Besöksadress: hus Jupiter, Hörselgången 5, våning 4, första dörren på vänster sida.
E-postadress: student_office.cse@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: fr 01 okt 2021.