Studieexpeditionen Matematiska vetenskaper


Öppettider: måndagar, onsdagar och fredagar kl 11.00–13.00 

Besöksadress: Chalmers Tvärgata 3, entréplan
Telefon: 031-772 3500, kl 11–13 vardagar
E-postadress: 
 
Vill du ha kopia av din tentamen, e-posta oss så skickar vi kopian till dig. Vill du ta del av din tentamen på plats, besök oss under öppettiden.​ OBS: tentamina läsperiod 1 och omtentamina oktober 2021som gick på Lindholmen är inte inscannade, utan finns att hämta på studieexpeditionen.  

För smidigast hantering behöver du ha förberett följande:
- vilken tentamensperiod tentan gick
- kurskod
- legitimation
 
I dina kontakter med oss via e-post behöver du ange:
- namn
- personnummer
- kurskod
- datum eller tentamensperiod
 
Du kan hämta ut din tentamen efter att resultatet är inrapporterat i Ladok och tentamen är lämnad till studieexpeditionen.
 
Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande kan du fylla i granskningsblanketten nedan och e-posta till studieexpeditionen på Johanneberg.
 

Sidansvarig Publicerad: on 11 maj 2022.