Kommande aktiviteter


Pi-dagen 2022

Pi-dagen den 14 mars är av UNESCO även utsedd som den internationella matematikdagen. 


I år firade vi med ett föredrag av Philip Gerlee som finns tillgängligt via Chalmers Play:

https://play.chalmers.se/media/Pi-dagenA+Fr%C3%A5n+Trigonometri+till+Spelteori/0_auq0qmt9​


Sammanfattning:

Spelteori är ett matematiskt verktyg som hjälper oss att förstå och analysera situationer där utfallet inte bara beror på hur vi själva agerar utan också beror på andras beteenden. Det har även visat sig vara ett viktigt verktyg inom evolutionsbiologi för att förstå hur samarbete inom djurarter kan uppstå. En utmaning med att tillämpa spelteori inom biologi är det faktum att populationer ofta är utspridda över stora avstånd och interaktioner endast sker med en begränsad del av hela populationen. Ett sätt att angripa detta problem är att beskriva populationens täthet som en summa av trigonometriska funktioner, en så kallad Fourierserie, vilken generaliserar idén om basvektorer till oändligt-dimensionella funktionsrum. Avslutningsvis kommer jag visa hur den här metoden låter oss förstå hur hormonsignalering bland cancerceller påverkar deras tillväxt.​


Vetenskapsfestivalen 2-13 maj 2022

Vi kommer som vanligt att delta med:

  • Stationen Rita i cirklar på experimentverkstaden. Detta är en del av skolprogrammet, men det finns också möjlighet för barnfamiljer att besöka verkstaden under helgen.
  • Matematiska Leksaker i skolprogrammet.
  • Matematisk afton, två kvällar med populärvetenskapliga föredrag om matematik, i det allmänna programmet. Mer information kommer när programmet är klart.

Mer information om vetenskapsfestivalen som helhet finns på vetenskapsfestivalen.se


Återkommande aktiviteter:

Här följer en översikt av de aktiviteter som brukar återkomma år efter år:

Vetenskapsfestivalen i mitten av april

Fönster mot naturvetenskap i oktober (ersätter från och med 2016 Naturvetardagen)

Fortbildningsdag för lärare/Ämnets dag i oktober

My-dagen (matematik i yrkeslivet) i månadsskiftet oktober/november

Rädda ägget/Upplev teknik i november​​

Sidansvarig Publicerad: ti 05 apr 2022.