Kommande aktiviteter


Pi-dagen

Pi-dagen den 14 mars är av UNESCO även utsedd som den internationella matematikdagen. Institutionen för matematiska vetenskaper firar den i år som "pi-afton" fredag den 13 mars, med start 14 minuter och 15 sekunder över kl 3 på eftermiddagen. Föredrag av Johan Wästlund, sal Euler, Skeppsgränd 3.


Vetenskapsfestivalen 2020: Rörelse

Program för allmänheten: 22-26 april
Skolprogrammet: 20-29 april (anmälan öppnar den 25 februari)
Vi kommer som vanligt att delta med:

  • Stationen Rita i cirklar på experimentverkstaden. Detta är en del av skolprogrammet, men det finns också möjlighet för barnfamiljer att besöka verkstaden under helgen.
  • Matematiska Leksaker i skolprogrammet.
  • Matematisk afton, två kvällar med populärvetenskapliga föredrag om matematik, i det allmänna programmet. Onsdag den 22 april med undertitel "Oändligt abstrakt och konkret", torsdag den 23 april med undertiteln "Modelleringens grunder och under".

Mer information om vetenskapsfestivalen som helhet finns på vetenskapsfestivalen.se


Återkommande aktiviteter:

Här följer en översikt av de aktiviteter som brukar återkomma år efter år:

Vetenskapsfestivalen i mitten av april

Fönster mot naturvetenskap i oktober (ersätter från och med 2016 Naturvetardagen)

Fortbildningsdag för lärare/Ämnets dag i oktober

My-dagen (matematik i yrkeslivet) i månadsskiftet oktober/november

Rädda ägget/Upplev teknik i november

Publicerad: ti 17 nov 2020.