Programmering i Matematikundervisningen (Material)

Uppgiftsförslagen från Matematikbiennalen/inspirationspassen Ämnets dag:

Labbar inspirationspasset.doc


Presentationerna från Matematikbiennalen

PPTbiennalen18Gym.pdfPresentation gymnasiepasset

PPTbiennalen1879.pdfPresentation 7-9 passet


Presentationerna från inspirationspassen Ämnets dag:

Åses presentation

Lauras presentation


Uppgifterna från introduktionspasset Ämnets dag.

(Notera att vi inte gjorde alla uppgifterna under passet.)

Uppgifter introduktionspasset


Lathund Syntax Python

Detta är en något utförligare lathund än den ni fick via mail, och den är därför uppdelad i flera delar för att göra den överskådligare. Den två sista delarna innehåller sådant som vi inte pratade om under dagen men som kan behövas för att lösa vissa av uppgifterna från inspirationspasset.

Notera att filerna är körbara Python-filer, så den ska öppnas i samma editor som du skriver dina Python-program i (t.ex. IDLE). På min dator (windows) sker inte detta automatiskt när man dubbelklickar på filen, utan man måste antingen öppna den inifrån editorn, eller högerklicka och välja "edit with IDLE".

Lathund: Kommentarer, variabler, tilldelning och text

Lathund: Villkor och if-satser

Lathund: Funktioner

Lathund: Loopar

Lathund: Bibliotek

Lathund: Listor


Lösningsförslag till uppgifterna från Matematikbiennalen/inspirationspassen Ämnets dag

OBS! Vi rekommenderar starkt att du löser uppgifterna själv innan du tittar på våra lösningsförslag (eller åtminstone gör ett väldigt seriöst försök). Som många av er konstaterade under dagen är det en sak att se ett exempel på ett program, men det är först då man börjar programmera själv som man verkligen tvingas förstå vad programmet gör och varför.

konvertering.py

PiMonteCarlo.py

slumptal.py

Delbarhet_och_Primtal.py

NumeriskIntegrering.py

IntegreringMonteCarlo.py

Och så några grafiska illustrationer av vad det är som händer i Monte Carlo-metoden (de olika varianterna i Python-filen representerar olika lösningar)

PiApproxGraphic.pyPiMonteCarloGraphic.py

PiApproxGraphicScratch.sb2PiApproxGraphicScratch.sb2 (detta är ett Scratch-project, man kan importera det till Scratch under file->open)​

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.