För skolelever

Vetenskapsfestivalen

I närmare 15 år har Matematiska vetenskaper deltagit i Vetenskapsfestivalen med skolprogrammet Matematiska leksaker (följ länken för mer information). Vi brukar även ha en station i experimentverkstaden, "Rita i cirklar". Där får man prova på att rita cirklar, ellipser, och blom- och stjärnliknande kurvor med krångliga namn som epicykloider och hypotrokoider. Förutom de aktiviteter som riktar sig mot skolklasser anordnar vi även Matematisk afton med populärvetenskapliga föredrag om matematik.

Vetenskapsfestivalen brukar infalla i början av maj. Skolprogrammet är öppet under två veckor och man anmäler sig via vetenskapsfestivalen.se (be er lärare anmäla klassen om ni vill gå).
Läs mer om experimentverkstaden​.

Inspiration för gymnasiearbete i matematik

denna sida finns tips och inspiration för den som funderar på att göra gymnasiearbete i matematik. Vi försöker även anordna en inspirationsträff för gymnasiearbete en gång per år, under våren. Information om denna kommer finnas under kommande aktiviteter när det närmar sig.

Utanför vår regi:

Mattecoach på nätet

Kostnadsfri och anonym läxhjälp med högstadiets och gymnasiets matematik, i realtid genom chatt.

Skolornas matematiktävling

En årlig matematiktävling för gymnasister.

Uppsatstävling

Här kan gymnasister tävla med sina gymnasiearbeten, projektarbeten eller andra matematiska texter.

Pythagoras Quest

En lagtävling i matematik för gymnasieelever.

Matteklubben tänkarna

En klubb för matteintresserade barn, där man träffas och löser kluriga matematikproblem. I Göteborg finns två grupper, en för åk 1-3 och en för åk 4-6

Intize

Intize erbjuder gratis mentorskap där studenter ideellt hjälper andra att lära sig matematik. Vårt syfte är att inspirera till ett ökat intresse för samt öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande.​​

Sidansvarig Publicerad: ti 05 apr 2022.