För allmänheten

Vetenskapsfestivalen

Under vetenskapsfestivalen varje år anordnar vi Matematisk afton med populärvetenskapliga föredrag om matematik (tidigare års program). Det finns även möjlighet för barnfamiljer att besöka experimentverkstaden, där man bland många andra roliga experiment kan besöka vår station "Rita i cirklar". Där får man prova på att rita cirklar, ellipser, och blom- och stjärnliknande kurvor med krångliga namn som epicykloider och hypotrokoider.

Mer information om årets program dyker upp när det närmar sig under kommande aktiviteter, på matematiska vetenskapers sida om vetenskapsfestivalen och på vetenskapsfestivalen.se.

My-dagen

Under my-dagen (Matematik i yrkeslivet) kommer yrkesverksamma matematiker och berättar om vad de sysslar med och vilken roll matematiken spelar inom deras områden. Dagen riktar sig i första hand till de som redan studerar på något av våra program, men även andra intresserade är välkomna. Mer information om my-dagen.

Matematiklänkar

Följande länkar leder bort från oss, men kan vara av intresse för den matematikintresserade:

Svenska matematiker samfundet är en fristående ideell förening med syfte att främja matematiken, "bland annat genom att förbättra kontakterna mellan professionella matematiker, såväl nationellt som internationellt, och genom att sprida information om matematikens växande betydelse i samhället."

European Women in Mathematics är en internationell organisation bestående av kvinnliga matematiker runt om i Europa, med mål att uppmuntra, stödja och lyfta fram kvinnor inom matematiken.

Kleinprojektets blogg (på engelska) innehåller korta intressanta texter - 'vinjetter' - om olika matematiska ämnen. Texterna är i första hand riktade till matematiklärare, men bör kunna vara tillgängliga och intressanta för den som har läst lite matematik och/eller är villig att anstränga sig lite för att sätta sig in i texten.

Europeiska matematiska sällskapet (på engelska) "promotes the development of all aspects of mathematics in Europe, in particular mathematical research, relations of mathematics to society, relations to European institutions, and mathematical education."

Amerikanska matematiska sällskapet (på engelska). Den amerikanska motsvarigheten.​

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.