Kopiering/tryckning


På vaktmästeriets kopieringsavdelning kan vi tillhandahålla kopiering med digital teknik. Vi kopierar från papperskopior (original), från inbundna böcker eller elektroniskt genom bifogade PostScript eller PDF filer. Vi trycker/kopierar enstaka kopior, kompendier/kursmaterial, examensarbete, preprint, licentiat uppsatser, doktorsavhandlingar . Skanning och digitalisering av tidigare tryckt material mm.
Pappersformat: A3, A4, A5, G5, Letter
Utskriftsmaterial: 80-190g.
Förstoring-Förminskning: 200%-10%
Enkel- eller dubbelsidig kopiering.
Omslag: Plastomslag (bind-o-matic), Spiralbindning, Maskinell/Manuel
Tapebindning och Bokomslag.

Exempel på Omslag:

LicentiatavhandlingChalmers.jpg

LicentiatavhandlingGU.jpg

DoktorsavhandlingChalmers.jpg

DoktorsavhandlingGU.jpg

ExamensarbeteChalmersGU.jpg

För självbetjäning finns 3 digitala kopiatorer som finns utplacerade på plan 1 och 2 i Låghuset (L2128 och L3045) och plan 3 i Höghuset (H4036). Dessa bör användas vid mindre självkopiering. Vid större upplagor kontakta vaktmästeriet

Sidansvarig Publicerad: on 26 aug 2015.