Verksamhetsstödet 2021

Verksamhetsstöd vid Matematiska vetenskaper

 

Uppdrag

Verksamhetsstödet vid Matematiska vetenskaper är gemensamt för institutionen, och arbetar för att ge ett professionellt stöd till verksamheten. Vårt mål är
 
”Ett ändamålsenligt och professionellt verksamhetsstöd för utbildning, forskning och samverkan. Detta uppnår vi genom kompetens, engagemang och effektivitet”.
 
Vi arbetar inom områdena ekonomi-, personal-, studie-, samt forskarutbildningsadministration, men också inom husservice och IT-service. Dessutom har institutionen ett eget bibliotek med bibliotekarie och biblioteksassistent. Tillsammans är vi lite drygt femton personer.

Kontakt och vem gör vad?

Det finns en övergripande sammanställning om vem man vänder sig till i olika frågor på Chalmers intranät (Matematiska vetenskaper Ledning och verksamhetsstöd). Du är alltid välkommen att vända dig till administrativ chef Helena Rafstedt, e-post helena.rafstedt@chalmers.se eller telefon 772 3507.

Sidansvarig Publicerad: to 29 sep 2022.