Delar av personalen på avdelningen för tillämpad matematik och statistik.

Tillämpad matematik och statistik

​​

​Avdelningen Tillämpad matematik och statistik består av omkring åttio lärare/forskare och doktorander. Dessa deltar i en eller flera forskargrupperingar med olika intresseområden. Varje år har vi många gäster och producerar ett stort antal publikationer.

Tillämpad matematik och statistik deltar i den omfattande grundutbildning som institutionen har såväl på Chalmers (både på campus Johanneberg och på campus Lindholmen) som på Göteborgs universitet, och även i forskarutbildning vid båda högskolorna. Verksamhetsstödet är gemensamt med avdelningarna Algebra och geometri och Analys och sannolikhetsteori.​

Sidansvarig Publicerad: on 08 jun 2022.