Kommittéer

Institutionsråd​

Ordinarie   Suppleanter
Johan Lennblad, ordförande Swedish Stirling, extern repr.  
Bernt Wennberg, vice ordförande Prefekt Aila Särkkä
Jana Madjarova Lärarrepr. Ann-Brith Strömberg
Martin Raum Lärarrepr. Hossein Raufi
Philip Gerlee Inst.kollegiets ordf. Irina Pettersson
Milena Anguelova Saab Surveillance, extern repr.  
​Marianne Månsson ​Sahlgrenska akademin, extern repr.
​Viktor Olsbo Smartr, extern repr.
Linda Gunnarsson Hulebäcksgymnasiet, extern repr.  
Maria Abrahamsson Chalmers rektors repr.  
Måns Henningson Natfaks dekanus repr.  
Helene Carlund TA-personalens repr. Sofia Arvidsson
Carl-Joar Karlsson Doktorandrepr. Rickard Cullman
Levi Sundkvist  Studeranderepr. Göteborgs universitet Oliver Grmek
Ida Ekmark Studeranderepr. Chalmers Linnea Hallin
Setta Aspström Sekreterare  
​Erik Kristiansson ​Jämställdhetsansvarig, adjungerad

Institutionskollegium

Philip Gerlee Ordförande  
Irina Pettersson ​Vice ordförande

Forskningskommitté

​Håkan Samuelsson Kalm Ordförande  
​Michael Björklund ​Analys och sannolikhetsteori
Marija Cvijovic Tillämpad matematik och statistik  
Martin Hallnäs Analys och sannolikhetsteori  
​Christian Johansson ​Algebra och geometri
Axel Målqvist Tillämpad matematik och statistik
​Johanna Pejlare Algebra och geometri
Jeffrey Steif Analys och sannolikhetsteori
​Ann-Brith Strömberg Tillämpad matematik och statistik
​Aila Särkkä ​Tillämpad matematik och statistik
Setta Aspström Sekreterare

Forskarutbildningskommitté

Aila Särkkä, ordförande Proprefekt  
Johan Tykesson Studierektor Matematik och Matematisk statistik  
​Marija Cvijovic ​Studierektor Tillämpad matematik och matematisk statistik
​Daniel Persson ​Lärare
​Hjalmar Rosengren ​Lärare
​Annika Lang Lärare​
Petar Jovanovski Forskarstuderande  
Jan Gundelach Forskarstuderande  
Ioanna Motschan-Armen ​Forskarstuderande
Marie Kühn Administratör

Programkommitté för Matematikprogrammet och Masterprogrammet i Matematiska vetenskaper 


Bibliotekskommittén

Johanna Pejlare, ordförande Matematiska vetenskaper
Richard Lärkäng Matematiska vetenskaper
Annelie Janred Göteborgs universitetsbibliotek
​Lisa Sjögren ​Chalmers bibliotek
Sofia Arvidsson Bibliotekarie 

Sidansvarig Publicerad: on 16 nov 2022.