Kommittéer

Institutionsråd​

Ordinarie   Suppleanter
Johan Lennblad, ordförande Swedish Stirling, extern repr.  
Bernt Wennberg, vice ordförande Prefekt Aila Särkkä
Jana Madjarova Lärarrepr. Ann-Brith Strömberg
Martin Raum Lärarrepr. Hossein Raufi
Samuel Bengmark Inst.kollegiets ordf. Julie Rowlett
Milena Anguelova Saab Surveillance, extern repr.  
​Marianne Månsson ​Sahlgrenska akademin, extern repr.
​Viktor Olsbo Smartr, extern repr.
Linda Gunnarsson Hulrbäcksgymnasiet, extern repr.  
Maria Grahn Chalmers rektors repr.  
Mattias Marklund Natfaks dekanus repr.  
Helene Carlund TA-personalens repr. Pernilla Junedahl
Barbara Schnitzer Doktorandrepr. Henrik Imberg
Vakant  Studeranderepr. Göteborgs universitet Tomas Forsmark
Felix Augustsson Studeranderepr. Chalmers Adrian Lundberg
Loredana Colque Sekreterare  
​Erik Kristiansson ​Jämställdhetsansvarig, adjungerad

 

Forskningskommitté

​Håkan Samuelsson Kalm Ordförande  
​Michael Björklund ​Analys och sannolikhetsteori
Marija Cvijovic Tillämpad matematik och statistik  
Martin Hallnäs Analys och sannolikhetsteori  
​Rebecka Jörnsten ​Tillämpad matematik och statistik
Axel Målqvist Tillämpad matematik och statistik
​Johanna Pejlare Algebra och geometri
Jeffrey Steif Analys och sannolikhetsteori  
Alexander Stolin Algebra och geometri  
​Ann-Brith Strömberg Tillämpad matematik och statistik
Setta Aspström Sekreterare
 

Forskarutbildningskommitté

Aila Särkkä, ordförande Proprefekt  
Peter Hegarty Studierektor Matematik  
Johan Tykesson Studierektor Matematisk statistik  
​Marija Cvijovic ​Studierektor Tillämpad matematik och matematisk statistik
​Håkan Samuelsson Kalm ​Lärare
​Hjalmar Rosengren ​Lärare
​Annika Lang Lärare​
Felix Held Forskarstuderande  
Jimmy Johansson Forskarstuderande  
​Henrik Imberg ​Forskarstuderande
Marie Kühn Administratör
 

Programkommitté för Matematikprogrammet och Masterprogrammet i Matematiska vetenskaper 


 

Bibliotekskommittén

Johanna Pejlare, ordförande Matematiska vetenskaper 3540 pejlare
Richard Lärkäng Matematiska vetenskaper 3524 larkang
Annelie Janred Göteborgs universitetsbibliotek 786 3001 annelie.janred
​Lisa Sjögren ​Chalmers bibliotek ​3799 ​lisa.sjogren
Sofia Arvidsson Bibliotekarie  6520 sofiaar
 

Publicerad: fr 16 okt 2020.