Jämställdhet

Jämställdhet och jämlikhetMatematiska vetenskaper arbetar som gemensam institution både med Chalmers och med Göteborgs universitet för jämställdhet och jämlikhet.

Chalmers sidor om jämlikhet

Göteborgs universitets sidor om jämställdhet och likabehandling

Matematiska vetenskapers jämställdhetsplan ingår i institutionens samlade handlingsplan.

Jämlikhetsombud på Matematiska vetenskaper är Erik Kristiansson, e-post erikkr@chalmers.se

Jämställdhetsintegrering MV, en sammanfattning: JamstalldhetsintegreringMV.pdf

Jämställdhetsgruppen på MV består av Bernt Wennberg (prefekt), Erik Kristiansson (jämställdhetsombud), Sonja Göc (studentföreträdare), Daniel Persson (lärarrepresentant), Malin Nilsson (doktorandrepresentant), Marie Kühn (TA-representant), vakant (HR-partner).

Sidansvarig Publicerad: to 02 dec 2021.