Delar av institutionen i augusti 2019

Organisation Matematiska vetenskaper

Matematiska vetenskaper är organiserad i tre vetenskapliga avdelningar, Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori, och Tillämpad matematik och statistik, och en avdelning för Verksamhetsstöd. Verksamhet bedrivs både på Campus Johanneberg och Campus Lindholmen.

Prefekt Bernt Wennberg och övriga i ledningsgruppen​ ansvarar för det löpande arbetet medan institutionsrådet behandlar mer övergripande frågor. Proprefekt (forskarutbildning), viceprefekter (grundutbildning), studierektorer och linjeledare har ansvar för utbildningen. Forskningen bedrivs i forskningsområden.

Sidansvarig Publicerad: on 21 sep 2022.