Delar av Avdelningen för algebra och geometri

Algebra och geometri

​​

Avdelningen Algebra och geometri består av omkring fyrtio lärare/forskare och doktorander. Dessa deltar i en eller flera forskargrupperingar med olika intresseområden. Varje år har vi många gäster och producerar ett stort antal publikationer.

Algebra och geometri deltar i den omfattande grundutbildning som institutionen har såväl på Chalmers (både på campus Johanneberg och på campus Lindholmen) som på Göteborgs universitet, och även i forskarutbildning vid båda högskolorna. Verksamhetsstödet är gemensamt med avdelningarna Analys och sannolikhetsteori och Tillämpad matematik och statistik.​

Sidansvarig Publicerad: må 03 okt 2022.