Nyanställda


Petar Jovanovski, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Petar JovanovskiStartdatum: 2 september 2020

Jag är doktorand i forskningsprojektet "Simulation-based Bayesian inference and deep learning for stochastic modelling" där jag kommer att handledas av Umberto Picchini. Målet med detta projekt är att förena modern maskininlärningsmetodik som djupa neurala nätverk med simuleringsbaserade inferensmetoder för att skapa nya "plug-and-play"-motorer för parameterinferens och osäkerhetskvantifiering.

Min tidigare forskning innefattar flerstammig epidemiologisk modellering på nätverk, stokastiska blockmodeller (SBM) för flerskiktsnätverk, och storskalig inferens av SBM:er.

 

Roland Maier, forskare vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Roland MaierStartdatum: 1 september 2020

Jag är postdoktor i Axel Målqvists forskargrupp. Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger inom området multiskalproblem. Speciellt arbetar jag med numeriska homogeniseringstekniker för partiella differentialekvationer, såsom vågekvationen eller kopplade elliptisk-parabola problem. Dessutom håller jag på med semiexplicita tidsdiskretiseringsscheman för kopplade partiella differentialekvationer.

Jag började mina studier vid Universität Bonn, där jag tog en mastersexamen i matematik 2017. Sedan dess har jag arbetat som doktorand vid Universität Augsburg där jag erhöll min doktorsexamen 2020.

 

Mattias Byléhn, doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Mattias ByléhnStartdatum: 21 augusti 2020

Jag är doktorand inom analys med riktning mot harmonisk analys och dynamik. Fokus ligger på problem rörande punktprocesser och kvasikristaller.

Jag har studerat matematik vid Göteborgs universitet och Chalmers och tog en kandidatexamen vid Göteborgs universitet 2019. Sommaren 2020 tog jag en masterexamen vid Göteborgs universitet.

 

 

 

Selma Tabakovic, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Selma TabakovicStartdatum: 17 augusti 2020

Doktorand på området neurala nätverk, specifikt med inriktning mot att studera gränserna för neurala nätverks förmåga att generalisera. Tjänsten är anknyten till Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, inom området AI.
Jag har studerat civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik, med mastersinriktning Engineering Mathematics and Computational Science. I mastersutbildningen innefattas ett utbytesår, 2017-2018, som spenderades på Tokyo Institute of Technology, i Japan.


Oskar Eklund, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Oskar EklundStartdatum: 17 augusti 2020

Mitt doktorandprojekt kommer handla om stokastiska neurala nätverk med kontinuerligt djup. I projektet främjar vi förståelsen av djupa neurala nätverk genom undersökning av stokastiska neurala nätverk med kontinuerligt djup. Projektet stöds av Chalmers AI Research Centre (CHAIR).

Jag började studera vid Göteborgs universitet 2015 och tog en kandidatexamen i Tillämpad matematik 2018. Mellan 2018 och 2020 studerade jag på Chalmers där jag tog en masterexamen i Matematik och beräkningsvetenskap.

 

Kasper Bågmark, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Kasper BågmarkStartdatum: 17 augusti 2020

Jag påbörjar ett doktorandprojekt inom programmet Wallenberg AI, Autonomous systems and Software program (WASP). Syftet med projektet är att undersöka användningen av djupinlärning för det optimala filterproblemet både numeriskt och teoretiskt. Mina matematiska forskningsområden kommer således bestå av stokastisk analys, partiella differentialekvationer och numerisk analys.

Tidigare studerade jag masterprogrammet i matematik och beräkningsvetenskap här på Chalmers. Mitt huvudfokus har varit stokastisk analys och partiella differentialekvationer.

 

David Lund, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 17 augusti 2020

Min forskning fokuserar på storskalig analys av DNA-sekvensdata, för att studera spridning och evolution av antibiotikaresistens hos bakterier. Inom forskningen använder jag mig av bioinformatiska metoder och modeller, exempelvis Hidden Markov Models.

Jag började studera på Chalmers år 2015. Jag har en kandidatexamen i bioteknik, och en masterexamen i bioteknik.

 

 

Lucile Devin, doktor vid Avdelningen för algebra och geometri

Lucile DevinStartdatum: 3 augusti 2020

Jag är postdoktor och arbetar med Anders Södergren inom projektet "Nollställen i familjer av L-funktioner", och mer generellt med analytisk talteori.

Jag är också intresserad av så kallade prime number races och olika generaliseringar av Chebyshev's bias.

 

 

 

Magnus Röding, adjungerad docent vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Magnus RödingStartdatum: 1 juli 2020

Min forskning kretsar huvudsakligen kring tillämpningar i materialvetenskap och mikroskopi. Det inbegriper bildanalys av mikroskopidata, dels för dynamiska mätningar av till exempel diffusionskoefficienter, dels för karaktärisering av materialstrukturer och dess geometri utifrån olika avbildningstekniker. Vidare involverar det statistisk modellering av realistiska materialstrukturer och simulering av deras egenskaper. Forskningen bygger på ett brett spektrum av metoder inom statistik, maskininlärning, stokastisk modellering, datorsimulering, modellering inom kemi och fysik, och bildanalys.

 

Erik Jansson, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Erik janssonStartdatum: 15 juni 2020

Mitt doktorandprojekt handlar om matematiken bakom forminlärning. Det är en del av Wallenberg AI, Autonomous systems and Software program (WASP).

Jag började på Chalmers civilingenjörsprogram i Teknisk Matematik 2015 och har en kandidatexamen i teknisk matematik och en masterexamen i matematik och beräkningsvetenskap.

 Eva Andersson, studieadministratör

Eva AnderssonStartdatum: 1 juni 2020

Jag kommer att arbeta som studieadministratör vid institutionen. Mina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att vara ett administrativt stöd för lärare, där tentamensadministration och betygsrapportering för huvudsakligen grundutbildningen vid såväl Chalmers som Göteborgs universitet blir viktiga arbetsuppgifter.

Jag kommer direkt ifrån Linnéuniversitetet i Kalmar, där jag har jobbat sedan 2002. Arbetsuppgifterna har varierat över tid, de senaste åren har jag arbetat som verksamhetsstöd inom fakultetskansliet för Konst och humaniora med flera olika uppgifter och i olika verksamhetssystem, som till exempel Ladok, TimeEdit, samt studieadministration och studentsupport.


Emma Palm Bogren, kommunikatör, inriktning studentrekrytering

Emma Palm BogrenStartdatum: 15 maj 2020

Som kommunikatör kommer jag ha inriktning på studentrekrytering för Göteborgs universitet. Jag kommer bland annat arbeta med marknadsföring online och rekryteringsinsatser. Jag kommer även arbeta med studentambassadörer och utbildningsmässor/studiebesök.

Jag har studerat Kommunikation och PR på Linnéuniversitetet i Växjö och på Mary Immaculate College på Irland samt haft praktik på Volvo Cars Sverige. Tidigare har jag arbetat som marknadsassistent & Social Media Marketer på Gekås Ullared och nu senast som Content Specialist på Boråstapeter.

Publicerad: to 08 okt 2020.