Geometri från Chalmers i matematikens Hall of fame

​International Congress of Mathematicians, ICM, är den största och mest prestigefyllda konferensen inom matematikämnet. Vid nästa tillfälle, i Sankt Petersburg 2022, har Robert Berman bjudits in för att hålla en presentation i konferensens geometrisektion.
ICM hölls första gången 1897 och är därmed en av världens äldsta kongresser. Att den hålls endast vart fjärde år är en ytterligare bidragande faktor till den höga status den uppnått genom åren. Att bli inbjuden för att hålla en presentation är en ära som i en artikel i tidskriften Nature 2015 jämfördes med att bli invald i "Hall of fame" i valfri idrott.   

Robert Berman är professor vid avdelningen för Algebra och geometri. Han blev Wallenberg Academy Fellow 2012 och Wallenberg Scholar 2019. Om sitt deltagande på ICM säger han "Det ska bli jättekul att åka dit och interagera med matematiker från hela världen". 

Roberts forskning kretsar kring Kählergeometri. Där studeras en speciell typ av geometriska former som bland annat dyker upp i modern teoretisk fysik då Einsteins teori för gravitation ska sammanfogas med kvantmekaniken, som beskriver subatomära partiklar. Hans forskning har bland annat påvisat ett oväntat samband mellan Kählergeometri och teorin för komplexa system.


Mer om Roberts forskning kan du läsa här
Matematiska vetenskaper var representerade även vid ICM 2018, då av Bo Berndtsson, även han på avdelningen för Algebra och geometri, och Robert Bermans handledare under doktorandtiden.

Sidansvarig Publicerad: må 13 sep 2021.