Ska bidra till att klassificera matematiska objekt

Precis som biologer klassificerar växter och djur, behöver matematiker kunna klassificera och strukturera upp matematiska objekt. Wallenberg Academy Fellow Hannes Thiel ska använda metoder som han har utvecklat inom ordningsteori, för att bidra till att förstå strukturen på något som kallas för C*-algebror.
När forskare klassificerar olika objekt skapar det en ordning som kan bidra till ny kunskap. När kemister till exempel ordnade upp alla grundämnen i det periodiska systemet, fick de bättre förståelse för grundämnenas egenskaper. Biologer klassificerar i stället växter och djur för att förstå hur de är besläktade. Även inom matematiken arbetar forskare med att klassificera objekt för att bättre förstå dem.

Professor Hannes Thiel vid Porträtt av Hannes Thiel Kiels universitet, Tyskland, arbetar med att analysera och klassificera något som kallas operatoralgebror, mer specifikt C*-algebror. 
– Jag kom i kontakt med C*-algebror 2005, när jag studerade i Berkely i ett år under min grundutbildning, och tyckte att ämnet var så fascinerande att jag bestämde mig för att specialisera mig på det, säger Hannes Thiel.

C*-algebror infördes i matematiken på 1930-talet, delvis med motivation från kvantmekaniken, och har studerats flitigt sedan dess. Efter en rad genombrott har forskare kunnat klassificera en särskild familj av dessa algebror. Hannes Thiel kommer att använda metoder som han har bidragit till att utveckla inom ordningsteori, för att undersöka om det med hjälp av dessa går att avgöra när en viss C*-algebra tillhör den klassificerade familjen.

Hannes Thiels forskning är inriktad på de matematiska grunderna för kvantmekanik och kvantinformation, som bland annat har betydelse för högenergifysik, till exempel kärnfusion, men även inom området kvantdatorer. Som Wallenberg Academy Fellow kommer han att vara verksam vid Institutionen för matematiska vetenskaper, och får möjlighet att helt och hållet fokusera på sin ambitiösa forskningsplan inom C*-algebror.
– Jag kommer att använda den här möjligheten till att ta itu med ett av de mest framträdande öppna problemen på området, vars lösning kommer att avsevärt förbättra vår förståelse av den fina strukturen av C*-algebror, säger han.

Fyra Wallenberg Academy Fellows till Chalmers 2021

Forskningsfinansieringen från Wallenberg Academy Fellowship uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. Här kan du läsa om de andra utnämningarna: 


Sidansvarig Publicerad: to 02 dec 2021.