Paneldiskussion
​Marija Cvijovic, Elizabeth Wulcan, David Witt Nyström, Serik Sagitov och Sylvie Paycha i paneldiskussion

Women of Mathematics

​Den 4–18 april gästas Matematiska vetenskaper av en utställning med porträtt av 13 kvinnliga europeiska matematiker. Den har visats snart hundra gånger världen över, men detta är första gången i Sverige.

Utställning i entrénHär på MV är utställningen Women of Mathematics throughout Europe delad i två delar, med ena hälften i huvudentrén och andra hälften utanför sal Euler på fjärde våningen i Fysikhuset. För de som vill läsa hela intervjuerna och inte bara de utdrag som finns på utställningens affischer så finns en katalog och det hänger två stycken i varje utställningsdel. Mellan de både delarna finns det gott om vägvisande skyltar och dessutom en liten tipspromenad.

Magnus Goffeng, som är lokal värd, hälsade den 4 april välkommen till det 94:e öppnandet att utställningen och lämnade ordet till Sylvie Paycha, professor i matematik vid Universität Potsdam och en av utställningens skapare. Hon tackade för organiseringen av utställningen, och konstaterade att det är ovanligt att en man tar på sig ansvaret, även om det förekommit tidigare.

Föreläsning blev broschyr blev utställning

Sylvie PaychaUpprinnelsen till utställningen var 2014 då Sylvie ombads tala över ämnet kvinnor inom matematik. Hon hade inte kunskaper för att kunna göra detta på något vetenskapligt och objektivt sätt, men skrev till tio kvinnliga matematiker i olika länder som hon kände och bad dem svara på några frågor. Detta blev till en broschyr som visade sig vara intressant både för kvinnor och män. Sylvie funderade över om materialet kunde användas till en dokumentär, men fick frågan varför hon inte gjorde en vandringsutställning. Ja, varför inte?

Fotografen Noel Tovia Matoff ställde upp, och Sylvie intervjuade tillsammans med Sara Azzali, postdoktor i matematik vid Universität Potsdam. Tanken var att utställningen särskilt skulle vara relevant särskilt för unga matematiker och att dessa skulle kunna relatera till den. De tretton kvinnorna valdes ut för att få en bredd såväl geografiskt som ämnesmässigt och hur långt de kommit i karriären.

Det tog två år att få ihop finansiering, och det största problemet var att finansiärerna hade synpunkter på vilka som skulle intervjuas – de tyckte att man skulle välja de mest framgångsrika kvinnorna, vilket stred mot Sylvies idé med utställningen. Sylvie försökte även ordna så att premiären skulle vara vid den sjunde ECM-konferens i Berlin, men fick under sex månader inget svar på om det fanns någon utställningsyta, för att sedan få ett nej. Det löstes genom att arkitektskolan intill upplät utrymme utan betänketid, och premiären skedde den 20 juli 2016.

Nya utställningar med Australien och Medelhavet

Utställning utanför EulerDärefter har utställningen besökt universitet och högskolor i alla världsdelar utom Nordamerika, Sylvie visade bilder från Barcelona, Havanna, Bogotá, Turin, Singapore, Nancy, Beirut, Graz, M’bour (Senegal), Geneve, Sofia och Quito. I Chile utökades den med tio sydamerikanska kvinnliga matematiker, och i Cambridge med kvinnor från andra ämnen, verksamma i staden. En del utställningar har blivit permanenta och en Women of Mathematics in Australia är på väg. Nu letar Sylvie pengar för att finansiera Women of Mathematics along the Mediterranean Shores tänkt till ECM-konferensen i Slovenien 2020.

Efter öppnandet hölls en paneldiskussion på temat ”Life as a Mathematician, and if and how it differs for men and women”. Förutom Sylvie Paycha deltog Marija Cvijovic, David Witt Nyström, Serik Sagitov och Elizabeth Wulcan, alla anställda på Matematiska vetenskaper, med Aila Särkkä som moderator. Bland de ämnen som diskuterades fanns den sociala omgivningen under karriären, synlighet för matematiker i media och samhälle, om man bör uppmärksamma att kvinnliga matematiker är just kvinnor, och lönenivån för kvinnliga och manliga matematiker.

Text och foton: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: må 08 apr 2019.