Wise Equality Award till matematiker

​Julie Rowlett, docent på Institutionen för matematiska vetenskaper, har mottagit det nyinstiftade priset efter nominering av sina studenter. Priset är ett erkännande av excellens inom främjande av jämställdhet och mångfald på Chalmers.

Julie RowlettWise, Workforce for Inclusive SciencE, firar sitt tioårsjubileum med att instifta Wise Equality Award för att premiera goda insatser. Wise är ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra en könsneutral akademi med visionen att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att meritera sig för nya tjänster och lyckas i sina akademiska karriärer. De anordnar bland annat seminarier, workshops och mentorskapsprogram. Nätverket initierades av personer på Institutionen för elektroteknik, som är värd för nätverket, och öppet för både kvinnor och män.

De nominerade till priset skulle vara studenter eller anställda på Chalmers eller integrerade institutioner med Göteborgs universitet. Kriterierna var bland annat att de ska främja inkludering och jämställdhet på arbetsplatsen och agera som förebild, visa engagemang för en förbättrad och inkluderande arbetsmiljö på campus, och visa engagemang för kvinno- och jämställdhetsfrågor.

Julie Rowlett får priset för sin dagliga gärning och för att visa att även små saker i vardagen kan ha stor betydelse. Nomineringen från studenterna lyder i sin helhet:

Julie has inspired many students with her teaching style by being funny, kind and motivational, while transferring knowledge effectively. She broke stereotypes always dressed in pink and talking about her cats, showing that women in maths can be however they want. As director of the engineering mathematics programme, she showed true engagement in her role by demonstrating that she genuinely cares about the students. Through her engagement with the women association for engineering physics and engineering mathematics students Julie has kept on the agenda the importance of considering the students’ situation and of supporting female and nonbinary students. She understands the importance of inspiring through good role models, and she is active in organising events with this aim. For example, she once invited a great female mathematician to speak about the role of women in mathematics. In her research, Julie tries to publish with other female mathematicians as much as possible.

All in all, Julie has already inspired so many students in engineering physics and engineering mathematics and she is always bringing new ideas on how to improve things to the table. Julie deserves this award since she is a role model, shows commitment to gender equity issues and has organised several activities as well as mentored and promoted women.

Foto: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: fr 26 nov 2021.