Wallenbergpriset i matematik till Martin Raum

​Årets pristagare Martin Raum, Chalmers, och Wushi Goldring, Stockholms universitet, belönas för sina studier av modulära och automorfa former respektive automorfa representationer och Galoisrepresentationer.

Martin Raum​Priskommitténs motivering för årets val: "Martin Raum tilldelas priset för sina många viktiga och inflytelserika bidrag till teorin för modulära och automorfa former, bland annat beviset av Kudlas modularitetsförmodan" och "Wushi Goldring tilldelas priset för sina djupa resultat inom aritmetisk geometri, särskilt gällande kopplingar mellan automorfa representationer och Galoisrepresentationer".

Martin Raum är biträdande professor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet, och har varit anställd sedan 2015. Han disputerade vid Universität Bonn 2012 och var sedan postdoktor i Bonn och ETH-Fellow i Zürich. Martins forskning handlar om modulära former och deras tillämpningar inom matematik och fysik, i synnerhet strängteori. Av särskilt intresse är reella analytiska automorfa former, Siegel- och ortogonala modulära former, och explicita metoder för automorfa former. Martin har bland annat fått anslag från Knut och Alice Wallenbergs matematiksatsning för att rekrytera postdoktorer från utlandet 2018 och 2021.
Se mer om Martins forskning: Ny teori när fysik möter matematik >>
Matematik bakom teorin för allting >>

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning. Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls i Stockholm den 13 juni.

Wallenbergpriset 2022 på Svenska Matematikersamfundets sida >>

Foto: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.