Wallenbergpriset i matematik till David Witt Nyström

​Årets pristagare David Witt Nyström, Göteborgs universitet, och Dan Petersen, Stockholms universitet, belönas för sina studier av geometri som del av algebra och komplex analys.

Foto David Witt NyströmPriskommitténs motivering för årets val: ”David Witt-Nyström får Wallenbergpriset för viktiga bidrag inom komplex geometri, speciellt studier av Hele-Shaw-flöden, Okounkov-kroppar samt ett spektakulärt motexempel till en förmodan av Chen och Tian om regularitet hos lösningar till Monge-Ampére-ekvationen.”

David Witt Nyström är docent vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet, och har varit anställd sedan 2015. Han disputerade vid Göteborgs universitet 2012 och var sedan Marie Curie Intra European Fellow vid University of Cambridge. 2013 belönades han med det Sparreska priset av Kungl. Vetenskapsakademien.
>> Intervju med David från detta tillfälle

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning. Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls den 4 juni 2019 i Lund.

>> Wallenbergpriset 2018 på Svenska Matematikersamfundets sida 

Foto: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: to 14 feb 2019.