Sveriges bästa avhandling i matematisk statistik

​Henrike Häbel, som disputerade den 9 juni 2017 med avhandlingen "From experiments with images to 3D models", tilldelas Cramérpriset 2018.

Foto Henrike HäbelHenrike är för närvarande postdoc vid Naturresursinstitutet i Finland i ett projekt som handlar om spatial modellering av skog genom att använda märkta punktprocesser samt spatiotemporal modellering av tillväxten av träd. Den 23 mars kommer hon att presentera sin forskning i ett seminarium inför Cramérsällskapets årsmöte i Örebro.

Intervju med Henrike Häbel om hennes avhandling >>

Cramérsällskapet är en ideell förening och en sektion inom Svenska Statistikfrämjandet vars syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. ​Cramérpriset utdelas årligen sedan 2010 till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under året. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet, och ett mått är om och i så fall i vilka tidskrifter avhandlingens artiklar blivit publicerade. Förutom detta ska även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets sida >>

Foto: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: to 06 dec 2018.