Strömer-Ferrnerska belöningen till Christian Johansson

​Christian Johansson, biträdande universitetslektor på Matematiska vetenskaper, har fått den Strömer-Ferrnerska belöningen av Kungliga Vetenskapsakademien.

Christian JohanssonKungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin allmänna sammankomst den 6 april om utdelning av priser. Den Strömer-Ferrnerska belöningen på 15 000 kronor åt en svensk medborgare, vilken utfört framstående vetenskapligt arbete inom matematik går till Christian Johansson, Göteborgs universitet ”för sina arbeten om kohomologi, Shimuravarieteter och grundläggande teori för egenvarieteter.”

Christians forskning handlar primärt om modulära former och deras spektrala egenskaper. Modulära former bildar vektorrum med en rik samling linjära operatorer som kallas Hecke-operatorer. Egenvärdena till Hecke-operatorerna har stor betydelse inom talteori, då de bland annat ger antalet lösningar till många typer av polynomekvationer, något som utnyttjades i beviset för Fermats stora sats av Andrew Wiles och Richard Taylor.

Att studera den p-adiska variationen av dessa egenvärden är av särskilt intresse. Man mäter då avstånd mellan heltal baserat på deras delbarhetsegenskaper istället för deras storlek, vilket ger en geometrisk struktur på mängden av egenvärden. De resulterande geometriska rummen kallas egenvarieteter, och Christians forskning har gett nya verktyg för att förstå egenvarieteternas geometriska egenskaper och applicera dessa för att göra framsteg inom den algebraiska talteorin.

Kungl. Vetenskapsakademiens pressmeddelande >>

Fakta om Strömer-Ferrnerska belöningen
Medlen till belöningen kommer från en donation 1777 från Mårten Strömer och hans hustru Anna Maria Elvira, som var syster till KVA:s dåvarande ständige sekreterare. Belöningen ska gå till ”upplösande och besvarande av ämnen och frågor uti matematiska vetenskapernas varjehanda grenar”. Någon utdelning gjordes inte förrän 1952 då den slogs samman med den Ferrnerska donationen. Nu delas belöningen ut vartannat år inom matematik och vartannat år inom astronomi. Akademiens ledamöter föreslår kandidater.

Foto: privat


Sidansvarig Publicerad: fr 12 aug 2022.