Strategiskt tänkande en tillgång för elever

​Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers problemlösningsförmåga i matematik. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Eva Fülöp​– Matematikern Paul Halmos hävdade att problemlösning är ”matematikens hjärta”. Och det stämmer att problemlösning har en särställning i matematikundervisningen på gymnasiet, säger avhandlingens författare Eva Fülöp, som också är lärare i matematik på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

Ett matematiskt problem är, till skillnad från en vanlig räkneuppgift, en situation där eleven inte omedelbart ser hur uppgiften ska lösas. En strategi kan då underlätta att ta sig an det matematiska problemet.

– Exempel på strategier kan vara att rita en figur, att gruppera sina data, hitta mönster, eller jobba baklänges. Ett annat sätt kan vara att dela upp problemet i delproblem och först lösa delproblemen.

Läs resten av intervjun på Naturvetenskapliga fakultetens webbsida >>

 

Text: Carina Eliasson
Foto: Melinda Fülöp


Sidansvarig Publicerad: ti 10 sep 2019.