Statistiker efterfrågade inom medicin

​Staffan Nilsson arbetar sedan länge med medicinsk statistik. Idag är han till hälften anställd på Matematiska vetenskaper, till hälften på Sahlgrenska Akademin.

Staffan Nilsson– Att vara statistiker är, tvärtemot vad många tror, ett väldigt socialt yrke. För att kunna göra ett bra jobb så måste man få god kontakt med experterna inom det område där man ska tillämpa statistiken, det kräver en social kompetens och att kunna skala av prestigen.

Staffan har medverkat i otaliga medicinska forskningsprojekt under årens lopp och varit medförfattare till 200 artiklar. Ofta är han bihandledare till en doktorand från Sahlgrenska Akademin i projekten. Just nu håller han på att avsluta ett stort arbete om metaanalyser av SSRI-preparat, som är mediciner mot depression. Värdet av dessa läkemedel har varit starkt ifrågasatt från en del håll och tillsammans med Elias Eriksson och Fredrik Hieronymus på avdelningen för farmakologi har Staffan gjort en ordentlig genomlysning av medicinernas effektivitet. Slutsatsen är att de är bättre än vad man tidigare trott.

Ett nystartat projekt handlar om retinasjukdom till följd av prematurfödelse. Ögat utvecklas sent och för tidigt födda barn riskerar att bli blinda, projektet handlar om att kunna prediktera så bra som möjligt vilka barn som kommer att behöva behandling. Här handleder Staffan tillsammans med Ann Hellström på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus en statistiker, Aldina Pivodic. Man använder metoder för överlevnadsstatistik utvecklade av Anders Odén, som disputerade på MV 1977, och projektet innebär också att grundligt dokumentera dessa metoder.

Genetik nytt och hett på 90-talet

När Staffan vid 40 års ålder sadlade om från datorkonsult till doktorand i matematisk statistik så fanns redan tanken om att en dag jobba med medicinska tillämpningar, hans hustru och flera vänner är läkare. Ändå var det en slump att professorn i klinisk genetik Jan Wahlström kontaktade Matematiska vetenskaper vid den tiden och att Staffans doktorandprojekt kom att handla om genetik. Efter det har samarbetena med Sahlgrenska bara fortsatt.

– En tidig höjdpunkt var att få vara med som sakkunnig i den parlamentariska utredningen om genetisk integritet som gjordes då, jag satt som motvikt till försäkringsbolagen och det var väldigt roligt och annorlunda.

Under Wallenberg-satsningen Swegene som pågick 2003–2007 var Staffan föreståndare för avdelningen Bioinformatics, och det tillsammans med att han var ansvarig för statistikutbildningen för Sahlgrenskas doktorander under många år har varit grunden för ett stort kontaktnät. När Swegene tog slut ville många fortsätta samarbetet vilket låg till grund för ett avtal mellan institutionerna under tio år, som för ett par år sedan ersattes med dagens 50/50-anställning.

Staffan Nilsson, Martina Olsson Lindvall, Sofia KlassonBehovet av statistiker är stort

– Jag har trivts väldigt bra under de här åren, jag gillar att jobba med människor och är värdelös på att säga nej. Jag har jobbat med genetikstudier av celiaki, MS, Parkinsons, Alzheimers, stroke, bröstcancer, koloncancer, neuroblastom mm, men också mycket med HIV och andra infektionssjukdomar.  På senare år har jag också varit involverad i flera projekt relaterade till förtidsbörd där vi ibland använder registerdata. Det är den här variationen från stora registerstudier till små experimentella försök med cellinjer som är så tilltalande.

Staffan får ofta frågor som ”har du någon statistiker som skulle kunna arbeta i mitt projekt”. Även om det redan idag finns många statistiker anställda på Sahlgrenska så är behovet ännu större. En ny kurs startar till hösten där statistikstudenter samläser med ett doktorander på Sahlgrenska, alla med ett projekt som inkluderar att det behövs kunskaper inom statistik.  Kursen heter Logistisk regression och överlevnadsanalys men idén skulle kunna tillämpas på flera kurser menar Staffan.

– Det är viktigt att få prova på verkligheten under utbildningen, att statistikerna får träffa på praktiska problem och framtida kunder. I Göteborg finns det läkemedelsföretag, biotechföretag och en stor medicinsk fakultet, och väldigt många av de som ska arbeta med statistik i den här staden kommer att hamna inom den medicinska sfären.

Text och porträttfoto: Setta Aspström
Foto: Ewa-Lotta Kärrstedt. Staffan arbetar tillsammans med Martina Olsson Lindvall och Sofia Klasson i ett projekt om stroke.


Sidansvarig Publicerad: to 06 maj 2021.