Smittspridning och skogsbränder kan studeras med statistiska modeller

​Hur omfattande en smittspridning blir i en befolkning kan studeras med matematisk statistik genom studier av slumpmässiga strukturer. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att fyra olika så kallade perkolationsmodeller ger skilda resultat.

I perkolationsteori studerar man olika sorters fenomen som uppstår i slumpmässiga rumsliga strukturer. Exempel på sådana fenomen kan vara hur många träd som brinner ner i en skogsbrand eller hur omfattande en smittspridning blir i en population.

– Strukturerna man studerar i dessa två fall är skogen respektive populationen. Fenomenen är antalet träd som brinner ner samt själva omfattningen av smittspridningen. Men jag vill betona att det rör sig om väldigt abstrakta modeller, och att direkta tillämpningar av mina fynd på exempelvis covid-19 inte är något vi realistiskt kan hoppas på, säger Olof Elias, avhandlingens författare.

Läs hela intervjun på Naturvetenskapliga fakultetens webbsida >>


Text: Carina Eliasson
Foto: Anna Rosén

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.