Robert Berman får Göran Gustafssonpriset i matematik

​Hans matematik bygger oväntade broar: Robert Berman, professor i matematik vid Chalmers, får årets Göran Gustafssonpris i matematik av Kungliga Vetenskapsakademien.

Foto Robert BermanMotiveringen till priset lyder: ”för hans banbrytande arbeten i komplex analys, Kählergeometri och statistisk mekanik”.

Robert Berman, född 1976, är professor i matematik vid Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Berman utvecklar matematiska metoder som bland annat bygger en oväntad bro mellan Einsteins gravitationsteori och teorin för komplexa system. Ett av målen med hans forskning är att utveckla en modell där rum-tidens geometri träder fram som ett makroskopiskt fenomen ur ett underliggande mikroskopiskt komplext system. 

Robert Bermans föredrag på prisutdelningen den 31 mars vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst >>

Om Göran Gustafssonprisen
Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. De utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungliga Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen. 
Prissumma: Varje pristagare får totalt 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.
Se alla årets pristagare >>

Text: från Kungl. Vetenskapsakademiens sida
Foto: Rakel Berman


Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.