Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris går i år till universitetslektor Kerstin Wiklander för hennes uppskattade insatser som lärare i matematisk statistik.
Kerstin WiklanderKerstin Wiklander får priset för bland annat sina insatser som lärare i matematisk statistik inom Miljövetarprogrammet och Marina programmet.

- Detta är fantastiskt roligt och jag känner mig mycket hedrad. Jag är generellt intresserad av tillämpningar och speciellt inom miljö och biologiska frågeställningar så detta pris ger mig extra stimulans i mitt arbete, säger Kerstin Wiklander.

I motiveringen till priset nämns bland annat Kerstin Wiklanders förmåga att kunna entusiasmera studenter i tillämpade vetenskaper för statistisk slutledningsteori och metod.

- Jag tror att jag är ganska entusiastisk när jag pratar eftersom jag tycker att matematisk statistik är ett roligt ämne. Ibland går det att beskriva processen då man går från kaos (till synes ostrukturerad information) fram till en tydlig bild av verkligheten genom att ta hänsyn till viktiga faktorers inverkan, det vill säga genom en lämplig matematisk modell. Att sedan kunna dra slutsatser och samtidigt ha kontroll över risken för att dessa kan vara fel är ganska spännande. Jag hoppas att det kan smitta av sig lite till studenterna.

Kerstin Wiklander prisas också för att hon i undervisningen hämtar exempel från studenternas egna vetenskaper, och att hon betonar hela processen från datainsamling via modellering och statistisk analys till presentation av resultat.

- Som tur är har jag en del samarbete med folk inom de biologiska ämnesområdena. Att ensam försöka hitta på bra exempel skulle riskera att de inte blev helt lyckade. Dessa kontakter har hjälpt mig mycket i form av intressanta frågeställningar och data. En del har jag till och med varit med att samla in själv, till exempel då jag fick delta i några fältveckor i Grönland som medlem i forskningsplattformen GRIP.

I motiveringen framhålls Kerstin Wiklanders outtröttliga engagemang och viktiga lärarinsatser på Miljövetarprogrammet och Marina programmet.

- Nu gäller det att jobba på och leva upp till den fina motiveringen, säger Kerstin Wiklander.


Motiveringen lyder i sin helhet ”Kerstin har under många år gjort uppskattade insatser som lärare i matematisk statistik inom Miljövetarprogrammet liksom på senare år inom Marina programmet. Att entusiasmera studenter i tillämpade vetenskaper för statistisk slutledningsteori och -metod är en svår utmaning, men oerhört viktigt med tanke på de statistiska metodernas avgörande roll inom snart sagt alla empiriska vetenskaper. Kerstins sätt att ta sig an denna utmaning består i att med äkta engagemang för tillämpningarna hämta exempel från studenternas egna vetenskaper, och i att betona hela processen från datainsamling via modellering och statistisk analys till presentation av resultat. En särskild utmaning består också i att förhålla sig till den statistiska praxis som utvecklats inom respektive tillämpningsämne och som för en matematisk statistiker inte alltid framstår som helt och hållet rigorös. Denna balansgång hanterar Kerstin konstruktivt och skickligt, utan att ge avkall på kravet om statistiskt sunda metoder. Kerstins outtröttliga engagemang och viktiga lärarinsatser på Miljövetarprogrammet och Marina programmet gör att vi har svårt att föreställa oss en mer värdig mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.”


Text
: Carina Eliasson
Foto: Setta Aspström

Sidansvarig Publicerad: må 29 apr 2019.