Mer information från biologiska data med nya nätverksmodeller

Dagens avancerade metoder inom biologisk forskning kan på en dag generera lika mycket data som tidigare upptog ett helt forskarliv. Men för att inte drunkna i data krävs att de statistiska metoderna är lika avancerade. Nu presenteras tre nya metoder för statistisk tolkning av data i en ny doktorsavhandling.

Jonatan KallusInom modern genomik, alltså när man undersöker gener och hur aktiva de är, finns ingen möjlighet att tolka resultaten utan statistiska metoder.

Våra gener fungerar i samspel där aktiviteten i en gen påverkar en annan – eller flera, som i sin tur påverkar andra. För att urskilja vilka kopplingar i detta enorma nätverk som är viktiga måste statistiken tas till hjälp.

Jonatan Kallus, doktorand vid institutionen för matematiska vetenskaper, har utvecklat tre statistiska metoder som han presenterar i sin avhandling. Metoderna ger inte några exakta svar, men de uppskattar hur stora osäkerheterna är och var de finns. De hjälper forskarna att sålla agnarna från vetet och visar var det finns anledning att gräva vidare.

Läs hela intervjun på Naturvetenskapliga fakultetens webbsida >>​


Text: Carina Eliasson
Foto: privat


Sidansvarig Publicerad: må 05 okt 2020.