Matematikpris till Bo Berndtsson

​Bo Berndtsson, professor i matematik, har tilldelats Eva och Lars Gårdings pris i matematik av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.
Bo BerndtssonBo Berndtsson beskriver sitt arbete: "Mitt område är komplex analys, det vill säga teorin för funktioner av komplexa - i motsats till 'vanliga' reella - variabler. En av tjusningarna med den komplexa analysen är dess många kontakter med andra områden, dels inom fysik och andra tillämpningar, dels inom andra delar av matematiken. De senaste åren har mitt arbete varit inriktat på relationen mellan komplex analys och konvex geometri. Mer precist har jag funnit en analogi till ett klassiskt resultat i konvex geometri, Brunn-Minkowskis olikhet, i den komplexa världen. Något överraskande har min sats visat sig ha tillämpningar inte bara inom komplex analys utan också i algebraisk geometri och annan teori för komplexa mångfalder.

Sambandet mellan komplex analys och konvexitet är väl känt sedan länge, och har inte minst betonats av Lars Gårding. Ett viktigt verktyg i mitt arbete har också varit den fundamentala 'L^2-uppskattningen för d-streck operatorn' av Lars Hörmander."

Eva och Lars Gårdings pris är avsett att främja forskning och belöna vetenskaplig skicklighet i matematik och ämnesområdet lingvistik. Det utdelas i matematik under udda år och lingvistik under jämna år. Priset delades ut första gången 2003 av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Sidansvarig Publicerad: må 29 apr 2019.