Matematik med celler i fokus

​Adam Maliks doktorsavhandling använder matematik för att lösa problem inom biologi, närmare bestämt frågor kring cellmigration och cellpolarisering.

Matematisk representation av en cell– Vi vill veta vad som styr hur celler beter sig och vad som får dem att göra det som de gör. Om man till exempel ska kunna behandla cancer är det bra om man förstår hur cancercellerna beter sig.

Cellmigration är processer när cellerna rör på sig, och ett stort tillämpningsområde är hur cancerceller rör sig iväg från en tumör. Men även fosterutveckling innebär cellmigration, när fostret bildas och utvecklar olika organ. Adam har undersökt hur de mekaniska egenskaperna hos vävnaden påverkar cellernas rörelse. Ett fenomen som kallas durotaxis innebär att cellerna rör sig mot styvare regioner i vävnaden. Detta har betydelse för cancerbehandling, då en tumör kan påverka hur cellerna sprider ut sig i intilliggande vävnader. De matematiska modeller som Adam tagit fram är slumpmodeller och PDE-modeller, och syftar till att kunna förutsäga cellmigrationen.

Polarisering vid celldelning

Tillsammans med två andra doktorander på Matematiska vetenskaper har Adam även undersökt cellpolarisering, som är den process som gör att cellen får en riktning. Den polariserar sig och får en ”framdel” och en ”bakdel”, och hur detta sker är också viktigt för dess rörelser. Projektet har främst studerat polariseringen i samband med celldelning. Att doktorera i matematik kan ofta vara ett ganska ensamt arbete, och Adam och de andra doktoranderna satte aktivt samman ett projekt som passade dem alla tre.

Adam MalikAdam hoppas kunna fortsätta sitt arbete som postdoktor i Uppsala, som han redan samarbetat med i ett av avhandlingens projekt. Han gjorde sin kandidatutbildning i Uppsala för att fortsätta med en master på University of Oxford. Sedan letade han doktorandtjänster både i Sverige och utomlands. Tjänsten i Göteborg som han haft fick han syn på online och det var en av de första som han sökte.

– Jag har lärt mig väldigt mycket under mina doktorandår. Om jag kunde göra om dem skulle jag ha planerat lite annorlunda, men det är bara ett tecken på vad jag nu har lärt mig. Det har varit väldigt fritt. Även om det var bestämt att området skulle vara cellmigration så har jag kunnat bestämma över detaljerna och kunnat rikta in mig mot det jag tyckt varit mest intressant. Det har också varit väldigt roligt om än tufft att få sätta sig in det helt annorlunda området biologi. Man behöver förstå biologin för att kunna använda matematiken för den på ett bra sätt.

Adam Malik disputerar i tillämpad matematik och matematisk statistik med avhandlingen ”Mathematical modelling of cell migration and polarization”, fredag den 2 oktober kl 10.00 i Pascal, Chalmers tvärgata 3, och via Zoom. Handledare är Philip Gerlee, biträdande handledare Bernt Wennberg.

Text: Setta Aspström
Foto: Adam Malik
Illustration: Matematisk representation av en cell, Adam Malik


Sidansvarig Publicerad: to 24 sep 2020.