Göran Gustafssonpriset till Chalmersmatematiker

​I gränslandet mellan analys, algebra och geometri: Elizabeth Wulcan, biträdande professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola, får årets Göran Gustafssonpris i matematik av Kungliga Vetenskapsakademien.

Elizabeth WulcanMotiveringen till priset lyder ”för hennes centrala och mångfacetterade arbeten i gränslandet mellan komplex analys och kommutativ algebra”.

Elizabeth Wulcan använder verktyg från ett matematiskt område, analys, för att studera frågeställningar inom andra matematiska områden – geometri och algebra. Hon arbetar bland annat med att utveckla teorin för och tillämpningar av så kallade residyströmmar. Dessa kan användas för att representera grundläggande objekt i algebra och geometri (som till exempel kurvor och ytor).

Teorin som hon och hennes medförfattare har utvecklat har bland annat lett till nya resultat rörande effektiv polynomdivision som är ett klassiskt problem från början av 1900-talet. Den har också använts för att hitta ett helt nytt sätt att lösa den så kallade Cauchy-Riemanns ekvation, som spelar en fundamental roll inom komplex analys och geometri.

Om Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 till forskare som är högst 45 år gamla inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin. Landets universitet och högskolor nominerar kandidater, Kungl. Vetenskapsakademien granskar förslagen och pristagarna utses därefter av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Varje pristagare får 5,1 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Se alla årets pristagare >>

Text: från Kungl. Vetenskapsakademiens sida
Foto: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.