Forskningsstipendium till Hjalmar Rosengren

​Hjalmar Rosengren har beviljats ett stipendium om 20 000 euro från Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse.

Hjalmar RosengrenHjalmar Rosengren forskar om speciella funktioner och deras tillämpningar framför allt inom kombinatorik och matematisk fysik. En stor del av hans forskning handlar om integrabla system i statistisk mekanik. Fokus ligger på elliptiska system, som beskrivs av funktioner definierade på en yta som ser ut som en badring. Sådana system är i regel svåra att studera matematiskt men har intressanta egenskaper och överraskande tillämpningar. Hjalmar har till
exempel använt dem till att visa att antalet sätt att färga rutorna på ett schackbräde med tre färger enligt vissa regler kan beskrivas av en klassisk differentialekvation som kallas Painlevé VI. 

Schackbräde med tre färgerRuth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delar årligen ut stipendier åt yngre finländska och svenska forskare för vetenskapligt avancerad forskning inom områdena matematik, fysik, kemi, astronomi och rymdvetenskap. Stipendiemottagarna utses av Finska Vetenskaps-Societeten i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige, och stipendiet delas ut i samband med Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid i Helsingfors den 29 april.

Foto: Setta Aspström
Bild: Hjalmar Rosengren


Sidansvarig Publicerad: to 12 mar 2020.