Europeiskt uppsatspris inom industrimatematik

​Edvin Åblad, idag industridoktorand vid Matematiska vetenskaper, har tilldelats ett pris för bästa mastersuppsats inom industrimatematik av ECMI, European Consortium for Mathematics in Industry.

Foto Edvin Åblad”The Hansjörg Wacker Memorial Prize” är instiftat till minne av en av ECMI:s grundare (1939–91), som var professor vid Johannes Kepler Universität Linz, och tilldelas den bästa matematiska uppsatsen på mastersnivå som handlar om ett industriprojekt. Titeln på Edvins uppsats är Intersection-free load balancing for industrial robots. Modelling and algorithm development.

PrisceremoniPriset delades ut den 19 juni under öppningsceremonin av ECMI:s konferens som hålls vartannat år, detta år i Budapest, av ECMI:s ordförande Adérito Araújo och Universität Linzs representant Andreas Binder, som studerat för Hansjörg Wacker. ECMI är ett konsortium av akademiska institutioner och industriella bolag som gemensamt arbetar för att främja och stödja användningen av matematisk modellering, simulering och optimering på en europeisk nivå. Chalmers är det enda svenska lärosätet bland de 20 universitet som bildar ECMI-noderna.

Text: från ECMI prize distribution
Foton: privat respektive ECMI


Sidansvarig Publicerad: må 13 aug 2018.