De åker på sabbatical 2021

​Larisa Beilina och Jakob Björnberg har fått anslag från Naturvetenskapliga fakultetens sabbatical-program.

​Naturvetenskapliga fakultetens sabbatical-program inrättades 2013 och utlyses årligen. I år har ansökningar beviljats för Larisa Beilina och Jakob Björnberg på Matematiska vetenskaper, Annemieke Gärdenäs, Mats Olsson och Göran Wallin på Biologi och miljövetenskap, och Inger Olausson på Kulturvård.

Larisa BeilinaLarisa Beilina kommer att resa dels till Universität Basel i Schweiz och dels till Sorbonne Université i Frankrike under sammanlagt fyra månader för att förnya sitt samarbete med forskargrupper på dessa lärosäten. Målet är bland annat att utveckla nya numeriska algoritmer för lösningar till koefficienta inversa problem och att utveckla optimeringstekniker för nya ickereflekterande metamaterial. Dessa ska implementeras i programpaketet WavES (Wave Equation Solutions).

Jakob BjörnbergJakob Björnberg kommer att resa till University of Warwick i England under sex månader, fördelat på två perioder. Där kommer han att arbeta tillsammans med professor Daniel Ueltschi, som han har ett pågående samarbete med kring kvantteoretiska spinnsystem och relaterade probabilistiska modeller. Målet är att fördjupa förståelsen för fasövergångar, specifikt i modeller för magnetism, samt utveckla metoder inom sannolikhetsteorin som är relevanta för studiet av sådana modeller.

Efter att resorna slutförts kommer det att anordnas seminarier på institutionen.

Text: Setta Aspström
Foton: Larisa Beilina, Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: ti 03 nov 2020.