Chalmers pedagogiska pris till Marija Cvijovic

​Chalmers pedagogiska pris tilldelas Marija Cvijovic, docent på Matematiska vetenskaper, Håkan Burden och Frances Sprei på Rymd-, geo- och miljövetenskap, och Anna Hedén på Mekanik och maritima vetenskaper.

Marija CvijovicMotiveringen för Marija lyder: "Marija Cvijovic uppmärksammas för sin vidareutveckling av kursen ”Linjär algebra” med införandet av problembaserat lärande och för att ha spridit sina erfarenheter inom matematikundervisningen internationellt.

Marija har på ett förtroendefullt sätt lyssnat på studenterna då de reflekterat över sitt lärande och därefter anpassat kursen efter studenternas behov, t.ex. genom att lägga in repetitionssessioner.

Hennes arbete har resulterat i att studenterna har med sig bra baskunskaper till framtida kurser och samtidigt har de med sig förbättrad kommunikationsförmåga och självkänsla. Marija har också visat akademiskt lärarskap genom att dela med sig av sina erfarenheter till andra lärare."

Läs om alla pristagare på Chalmers insida >>

Foto: Suranat Phonghanpot


Sidansvarig Publicerad: on 02 okt 2019.