Axel Målqvist får Göran Gustafssonpriset i matematik

​Matematik för skräddarsydda material: Axel Målqvist, professor i matematik vid Göteborgs universitet, får årets Göran Gustafssonpris i matematik av Kungliga Vetenskapsakademien.

Foto Axel MålqvistMotiveringen till priset lyder: "för hans banbrytande konstruktion och analys av beräkningsmetoder för kontinuum-mekaniska problem med snabbt varierande heterogena data, utan antagande om periodicitet eller separation av skalor".

Datorsimulering har fått en allt mer framträdande roll inom design av material med skräddarsydda egenskaper. Användningen av kompositmaterial är väldigt utbredd inom tillverkningsindustrin. Axel Målqvists forskning handlar om att utveckla och analysera tillförlitliga beräkningsmetoder som är anpassade just till heterogena material. Datorsimulering av sådana material innebär flera matematiska utmaningar, så som diskontinuiteter i data och variationer på multipla längdskalor. Målqvist använder numerisk och matematisk analys för att utveckla optimala beräkningsmetoder för att lösa partiella differentialekvationer med snabbt varierande data.

Axel Målqvists föredrag på prisutdelningen den 13 april vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst >>

Om Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen. Prissumma: Varje pristagare får 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Se alla årets pristagare>>

Text: från Kungl. Vetenskapsakademiens sida
Foto: Maria Målqvist


Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.