Årets forskarhandledare 2017: Aila Särkkä

​Aila Särkkä, professor i matematisk statistik vid Institutionen för matematiska vetenskaper, får av Chalmers utmärkelsen Årets forskarhandledare, föreslaget av Chalmers Doktorandsektion.

​Motiveringen lyder: ”She excels in both scientific and soft aspects of supervision. Aila’s personalized approach, professionalism, responsiveness and availability to PhD students – not only limited to the PhD students she supervises – is highly valued in the department. Aila emphasizes both the professional and personal development of her PhD students. She is a role model for the PhD students she supervises, and for other supervisors in Chalmers.”

Foto Aila Särkkä– Jag tror inte att man kan generalisera hur man ska vara som handledare. Varje doktorand fungerar olika och det gäller att hitta det rätta sättet att arbeta med var och en. Men tillgängligheten och att träffas kontinuerligt, om det sedan betyder regelbundet eller mer spontant, är alltid viktigt. Mina doktorander är även mina kolleger och forskningspartners så man har olika roller i samma relation. Doktoranden har självklart ansvaret för sina studier och handledaren är en stödperson, men om doktoranden kör fast så har handledaren en viktig roll för att komma vidare.

Aila är även proprefekt på Matematiska vetenskaper och har därmed det övergripande ansvaret för forskarutbildningen på institutionen. Hon tycker att doktoranderna på MV är väldigt aktiva och bryr sig mycket om varandra. Förra året tog de fram rekommendationer för doktorandsamtalen, som nu har börjat följas. De har även diskuterat hur man kan anpassa Chalmers GTS (Generic and Transferable Skills)-kurser för MV-doktorander. För närvarande är Aila handledare till doktoranderna Henrike Häbel, Claes Andersson och Marco Longfils, och biträdande handledare till Ivar Simonsson, Anna Rehammar och Cecilia Fager (Institutionen för fysik).

Genom att utse årets forskarhandledare vill Chalmers markera värdet av god handledning för såväl doktorandens personliga utveckling, som för hans/hennes forskningsresultat. Priset kommer att delas ut vid Chalmers doktorspromotion den 6 maj.

Text: Setta Aspström
Foto: från SuMo Biomaterials sida


Sidansvarig Publicerad: må 10 apr 2017.