Anslag från Vetenskapsrådet 2019

​Följande personer på Matematiska vetenskaper har fått bidrag från Vetenskapsrådet i den stora utlysningen inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

​Håkan Andréasson –  Globala egenskaper hos lösningar till Einstein-Vlasov systemet och till Vlasov-Poisson systemet
Michael Björklund – Lokala och globala egenskaper hos approximativa gitter
Jakob Björnberg – Kvantteoretiska spinnsystem via sannolikhets- och representationsteori
Rebecka Jörnsten – Robusta, tolkningsbara djupa nätverksmodeller för prediktion
Erik Kristiansson – Nya resistensgener mot antibiotika och deras spridning i miljön
Axel Målqvist – Numerisk homogenisering av heterogena material
Umberto Picchini – Djupinlärning och likelihood-fri Bayesiansk inferens för stokastisk modeller
Martin Raum – Real-analytiska ortogonala modulära former som genererande serier

Hela listan med bidrag och statistik om dessa


Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.