Kontaktpersoner på MV

Prefekt och proprefekt
​Bernt Wennberg ​Prefekt ​5326 ​wennberg
​Aila Särkkä ​Proprefekt ​3542 ​aila
​Avdelnings- och enhetschefer
​Mats Andersson ​Avdelningschef Algebra och geometri ​3571 matsa
​Håkan Samuelsson Kalm ​Enhetschef ​3568 ​hasam
Lyudmila Turowska ​Avdelningschef Analys och sannolikhetsteori ​5341 turowska
Hjalmar Rosengren ​Enhetschef ​5358 ​hjalmar
​Serik Sagitov ​Avdelningschef Tillämpad matematik och statistik ​5351 ​serik
​Annika Lang ​Enhetschef ​5356 ​langa
​Helena Rafstedt ​Administrativ chef Verksamhetsstöd ​3507 ​heraf
Kommunikation
​Anneli Andersson ​Kommunikationspartner ​1029 ​aanneli
Setta Aspström Webbredaktör, mötessekreterare 3598 setta
Grundutbildning
Stefan Lemurell Viceprefekt grundutbildning 5303​​ sj
​Elin Götmark ​Studierektor Matematik​ ​5340 ​elin
​Johan Tykesson ​Studierektor Matematisk statistik​ ​3514 ​johant
​Laura Fainsilber​ ​Studierektor Lärarutbildning​ ​3560​ ​laura​
Thomas Wernstål Studierektor bemanning 3557 twernst
Julie Rowlett Programansvarig Teknisk matematik​, Chalmers 5349 rowlett
​Martin Hallnäs ​​Programansvarig Matematikprogrammet, GU ​3536 ​hallnas
Håkan Andréasson Masterprogramansvarig Engineering Mathematics​, Chalmers 5330 hand
​Marina Axelson-Fisk ​Masterprogramansvarig Data Science och AI, Chalmers ​4996 marinaa​
​Philip Gerlee ​Masterprogramansvarig Lärande och ledarskap, Chalmers ​5354 ​gerlee
​Hjalmar Rosengren Masterprogramansvarig Matematiska vetenskaper, GU ​5358 ​hjalmar
Sonja Göc Studievägledare GU-studenter 3505​ svl.math​
​Emma Palm Bogren ​Kommunikatör studentrekrytering GU-studenter ​1880 ​palemma
​Jeanette Montell-Westerlin​ Utbildningsadministratör/studievägledare​ Naturvetenskapligt basår 5388​ jw​
Elisabeth Eriksson​ Utbildningsadministratör​/bemanningshandläggare 3593​ fia​
​Eva Andersson ​Studieadministratör ​1877 ​evanders
​Pernilla Junedahl ​Studieadministratör​ ​6388 ​perjun
​Frida Zachrisson ​Administratör ​5344 ​fridaz
Forskarutbildning
Aila Särkkä Proprefekt forskarutbildning ​ 3542 aila
Johan Tykesson Studierektor Matematik och Matematisk statistik​ 3514 johant
​Marija Cvijovic ​Studierektor Tillämpad matematik och matematisk statistik ​5321 ​marija
Marie Kühn​ Forskarutbildningshandläggare​ 4995​ kuhn​
Institutionskollegium
​Samuel Bengmark ​Ordförande 5302 samuel
​Julie Rowlett ​Vice ordförande ​​3419 ​​rowlett
Arkiv och registratur
​Frida Zachrisson ​Registrator ​5344 ​fridaz
​Lotta Fernström ​Dokumentsamordnare ​3502 ​lottaf
Ekonomihantering​
Helene Carlund Institutionsekonom, ekonom​ Algebra och geometri  5363​ helenec
​Johan Sandgren ​Ekonom Analys och sannolikhetsteori och Tillämpad matematik och statistik ​5318 ​johsand
Personalfrågor​
Anna Engkvist HR-partner 6471 annaeng
LRS​ Löneadministration Chalmers​ 2632​ lonehelp​
Statens servicecenter ​Löneadministration GU 7864040 www.statenssc.se
Lotta Fernström​ Personaladministratör Chalmersanställda Algebra och geometri och Tillämpad matematik och statistik​ 3502​ lottaf​
Marie Kühn​ Personaladministratör Chalmersanställda Analys och sannolikhetsteori 4995​ kuhn​
​Pernilla Junedahl ​Personalhandläggare alla GU-anställda ​6388 ​perjun
Gäster
Frida Zachrisson Administratör ​5344 fridaz
Bibliotek​
​Sofia Arvidsson ​Bibliotekarie ​6520 ​sofiaar
IT-support​
Ulf Andersson IT-tekniker​ 6614 it.math
Husservice/vaktmästeri​
Jovan Pankovski​ Husansvarig, servicechef, vaktmästare​ 8292​ husservice.math
Arbetsmiljöombud
Sonja Göc, ordinarie ​Göteborgs universitet 3505 gsonja
​Umberto Picchini, ersättare ​Göteborgs universitet 6414 ​picchini
​Reimond Emanuelsson ​Chalmers ​5892 ​reem
​Miljöombud
Vakant
​Jämställdhetsombud
​Erik Kristiansson ​3521 ​erikkr
 

Sidansvarig Publicerad: ti 30 mar 2021.