my-dagen (matematik i yrkeslivet)

​Yrkesverksamma matematiker håller föredrag 


Under my-dagen kommer yrkesverksamma matematiker och berättar om vad de sysslar med och vilken roll matematiken spelar inom deras områden. Dagen är obligatorisk för de som går Matematik 1 (GU) respektive första året på Teknisk matematik (Chalmers), men föreläsningarna är öppna för alla medan frågestunden endast är för studenterna.

8.55 Inledning
9.00 Emily Curry, Jeppesen/Boeing, Göteborg: Optimization in the aviation industry
9.30 Morgan Görtz, Fraunhofer Research Center, Göteborg: Modellering och simulering av papper
10.00 Paus
10.30 Edvin Åblad, Fraunhofer Research Center, Göteborg: Geometriska algoritmer och kombinatorisk optimering med tillämpning inom bilindustri
11.00 Kevin Persson, Astra Zeneca, Göteborg: Statistik inom läkemedelsutveckling
11.30 Christian Johansson, Matematiska vetenskaper, Göteborg: Att forska i matematik
12.00 Lunch
13.30 Jonathan Ahlstedt, Zenseact, Göteborg: Validating sensors in selfdriving cars
14.00 Erik Bülow, Västra Götalandsregionen, Göteborg: Statistik i allmänhetens tjänst
14.30 Adam Andersson, SAAB Surveillance, Göteborg: Datakedjan för radar, från sensor till omvärldsbild

15.15-17 Frågestund i Kårrestaurangen
Alla förstaårsstudenter på Matematikprogrammet (GU) och på Teknisk matematik (Chalmers) får chans att ställa sina egna frågor och diskutera med de inbjudna talarna.

​Programmet som pdf: ProgramMy2021.pdfProgramMy2021.pdf

Kategori Öppen föreläsning
Plats: Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1
Tid: 2021-11-01 09:00
Sluttid: 2021-11-01 17:00

Sidansvarig Publicerad: ti 26 okt 2021.