Pi-dagen

​Johan Wästlund: Pi och summan av kvadraternas inverser, från Euler till Youtube

Illustration pi-dagenFrågan om summan 1+1/4+1/9+... av kvadrattalens inverser kallades Baselproblemet, och löstes av Leonhard Euler på 1700-talet. Summan är lika med pi^2/6, och många bevis är idag kända. Ett särskilt vackert och enkelt geometriskt resonemang går på sätt och vis tillbaka till Cauchy, men har utvecklats av flera andra matematiker genom åren. Jag har även själv bidragit till detta stycke ”folkmatematik”, som nu är känt genom Youtube som ”the lighthouse proof”.
​Föreläsningen kommer att sändas via Zoom.

https://chalmers.zoom.us/j/62246601607

Lösenord: 314159


Kategori Öppen föreläsning
Plats: Online
Tid: 2021-03-15 17:00
Sluttid: 2021-03-15 18:00

Sidansvarig Publicerad: må 15 mar 2021.